Vítejte na stránkách SDH a JSDH Mořkov.


Na úvod nám dovolte pár slov o nás. Většina lidí zaměňuje Sbor dobrovolných hasičů a Jednotku sboru dobrovolných hasičů a bere dobrovolné hasiče jako celek. Avšak jsou to dvě rozdílné organizace.

Mořkov spadá do kategorie JPO3, která zabezpečuje výjezd družstva v minimálním počtu 3+1 s výjezdem do 10 minut a zřizuje se v obci s počtem obyvatel nad 1000. Jednotku sboru dobrovolných hasičů ( JSDH ) zřizuje obec, která jednotku udržuje v akceschopnosti, zabezpečuje odbornou přípravu členů a zabezpečuje materiální a finanční potřeby. V současné době má naše jednotka 19 členů, kteří jsou připraveni ve svém osobním volnu dobrovolně chránit životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytovat pomoc při mimořádných událostech. Svoláváni členů jednotky probíhá přes mobilní telefony, kde nám počítačový systém z Krajského operačního střediska sdělí druh výjezdu a místo zásahu.

Sbor dobrovolných hasičů Mořkov je součástí občanského sdružení, působící na úseku
požární ochrany. Jde o občanské sdružení "Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které
sdružuje jak dospělé osoby, tak i mladé hasiče. V současné době má SDH 90 členů.

Vytvořil Toor. All rights reserved. © 2011